Prawo

Zabezpieczenie placu budowy
Prawo 117 0
117 0

Zabezpieczenie placu budowy

Generalny wykonawca ma naprawdę wiele obowiązków, wynikających z przepisów prawa. Jednym z nich jest oczywiście odpowiednie zabezpieczenie placu budowy. Oczywiście zakres jego obowiązków będzie różnił się w zależności od tego…

Zezwolenie na wycinkę drzew
Prawo 86 0
86 0

Zezwolenie na wycinkę drzew

Każdy przedsiębiorca powinien zdawać sobie z tego sprawę, że zanim będzie chciał usunąć z placu budowy jakiekolwiek drzewo to wcześniej powinien zgłosić się do urzędu gminy z wnioskiem o pozwolenie…

Prawo administracyjne
Prawo 47 0
47 0

Prawo administracyjne

Każdy obywatel powinien zdawać sobie sprawę, że istnieje odrębne prawo, które reguluje stosunki pomiędzy organami czy też obywatelami z organami administracji państwowej oraz samorządowej. Wszystkie instytucje publiczne są zobowiązane do…

Budowa a pozwolenie
Prawo 183 0
183 0

Budowa a pozwolenie

Budowa domu jednorodzinnego oraz innego rodzaju budynków wymaga odpowiedniej zgody, którą należy pozyskać jeszcze przed rozpoczęciem prac związanych ze stawianiem obiektu. Na szczęście pozwolenie na budowę nie jest dokumentem trudnym…

Tagged:
Czym są zasady prawa pracy?
Prawo 117 0
117 0

Czym są zasady prawa pracy?

Każdy stosunek pracy zawarty między pracownikiem a pracodawcą musi opierać się na określonych zasadach, na podstawie których każda ze stron otrzymuje nie tylko przynależne sobie obowiązki, ale również prawa, które…

Prawo spadkowe
Prawo 57 0
57 0

Prawo spadkowe

Spodziewając się spadku, bądź planując bezpośrednio pozostawienie swojej własności członkom rodziny, pamiętajmy, że spadkom towarzyszom określone regulacje prawne, które określa prawo spadkowe. Jest to wszem wiadome już od pradawnych dziejów…

Prawo administracyjne
Prawo 39 0
39 0

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne jest gałęzią prawną, która obejmuje zespół norm, mających charakter materialny. Prawo administracyjne reguluje sytuację prawną danych podmiotów, niepodporządkowanych żadnym organom administracji publicznej. Owe normy oddziałują bezpośrednio przez ciągłe…

Prawo budowlane
Prawo 59 0
59 0

Prawo budowlane

Ustawa dotycząca prawa budowlanego kształtuje działalność, którą obejmują sprawy zarówno projektowania budowy, utrzymania oraz rozbiórki danych obiektów budowlanych. Dodatkowo określa zasady działania poszczególnych organów administracji publicznej. Musimy mieć świadomość, że…