Urbanistyka

Wyzwania współczesnych miast
Urbanistyka 154 0
154 0

Wyzwania współczesnych miast

Przed współczesnymi miastami stawia się coraz więcej wymogów, a zamieszkująca je społeczność lokalna ma bardzo duże oczekiwania względem przestrzeni, która zostaje tak szybko zabudowana. To właśnie braki przestrzenne stanowią największe…

Rozwój terenów podmiejskich
Urbanistyka 190 0
190 0

Rozwój terenów podmiejskich

Przez wiele dekad rozwoju nowoczesnych miast absolutnym standardem było lokowanie wszystkich kluczowych funkcji, jakie miasto realizuje, w centrum. Zresztą na początku historii dzisiejszych wielkich metropolii nie było podziału na centra…