5 najczęstszych pytań o recykling

Recykling polega na odzyskiwaniu surowców z produktów odpadowych i wykorzystywaniu ich do produkcji nowych towarów. Jest to obecnie jedna z podstawowych, najpopularniejszych metod ochrony środowiska naturalnego. Aby przekazywać odpady do recyklingu, wystarczy w przypadku gospodarstw domowych poddawać je segregacji i umieszczać w specjalnych kontenerach. W przypadku przedsiębiorstw można korzystać z usług firm oferujących transport odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych. Wydaje się proste, jednak w praktyce wciąż pojawia się wiele pytań o recykling, na które odpowiedź nie jest aż tak oczywista.

Recykling pozwala na ograniczenie zużycia surowców naturalnych i zmniejszenie ilości odpadów, prze co chroni środowisko oraz ogranicza jego zanieczyszczenie. Dlatego tak ważne jest, by poddawać mu poszczególne nadające się do tego odpady. W tym celu wystarczy przekazać je odpowiedniej jednostce. W przypadku gospodarstw domowych za zbiórkę odpadów odpowiada gmina, a obowiązkiem osób prywatnych jest przede wszystkim umieszczenie poszczególnych typów odpadów w specjalnie do tego przeznaczonych kontenerach. Przedsiębiorstwa generujące duże ilości odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, maja najczęściej podpisane umowy z firmami oferującymi transport odpadów. Wydaje się, że zasady są jasne. W praktyce to jednak nie zawsze takie proste.

Co robić ze zużytym olejem po smażeniu?

Oleju spożywczego po smażeniu czy pieczeniu na pewno nie należy wylewać do zlewozmywaka ani toalety, z czego nie każdy zdaje sobie sprawę. W zetknięciu z zimną wodą tłuszcz tężeje, utwardza się i osiada się na rurach, zatykając je. By pozbyć się zużytego oleju, najlepiej zebrać go z naczynia papierowym ręcznikiem i wyrzuć do kosza na odpady zmieszane.

Gdzie oddać olej samochodowy po wymianie?

Przepracowany ojej silnikowy po samodzielnej wymianie najlepiej oddać w zaprzyjaźnionym warsztacie samochodowym. Można również oddać go do lokalnego punktu PSZOK (Punkt selektywnej Zbiórki Odpadów), jednak nie wszystkie przyjmują odpad. Warsztaty i mechanicy mają najczęściej podpisane umowy o odbiór oleju przepracowanego z firmami, które odwożą go do przerobu i utylizacji.

Do jakiego kontenera wyrzucać styropian?

Styropianu nie umieszcza się ani w kontenerze na plastik, ani na papier, jak mogłoby się niektórym wydawać. Należy wyrzucić go po prostu do kontenera na odpady zmieszane.

Jak pozbyć się starego sprzętu elektronicznego?

Jeśli posiadamy zużyte sprzęty RTV i AGD, nie należy pozostawiać ich przy śmietniku. Legalnym sposobem na ich pozbycie jest oddawanie takich przedmiotów na zbiórki elektrośmieci, które są organizowane na terenie gmin i dużych miast w wyznaczonych miejscach, na przykład w supermarketach, szkołach itp.

Czy opakowania z plastiku i szkła trzeba myć przed wyrzuceniem?

Odpowiedź na to pytanie zależy od gminy, w której mieszkamy. Jeżeli odpady tworzyw sztucznych zbierane są razem z papierem, wówczas opakowania muszą być myte przed wyrzuceniem. Jeśli wymienione typy odpadów odpady są zbierane osobno, wtedy wystarczy usunąć zawartość opakowania i nie ma już potrzeby płukania ani dokładnego mycia. Kwestię tę ustala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

Author: dlaurbanisty.pl