Bezpieczeństwo pożarowe instalacji paneli słonecznych

W instalacji fotowoltaicznej, podobnie jak we wszystkich innych systemach wytwarzania energii, należy uwzględnić bezpieczeństwo pożarowe. Moduły fotowoltaiczne i inwertery (zwane też falownikami) są najważniejszymi czynnikami z punktu widzenia projektu. Inwerter jest podstawowym elementem każdej instalacji fotowoltaicznej i przekształca energię słoneczną generowaną przez panele fotowoltaiczne przy napięciu 230 V AC w prąd zmienny, który można wykorzystać w każdym domu.

Na rynku energii słonecznej wyróżnia się trzy podstawowe typy inwerterów: centralne, łańcuchowe i mikroinwertery. Inwertery łańcuchowe są najpopularniejsze i najczęściej dostarczane przez producentów instalacji fotowoltaicznych (fotowoltaika) – są proste w montażu i niedrogie. Ale mówimy przecież o centrum instalacji. Wybór najlepszego wariantu jest absolutnie kluczowy – może mieć znaczący wpływ zarówno na sukces techniczny, jak i finansowy projektu. Cena niekoniecznie jest tu najważniejszym czynnikiem.

Oczywiście, aspekt finansowy i szybki zwrot z inwestycji są ważne. Należy jednak pamiętać, że poleganie wyłącznie na cenie zakupu – co często ma miejsce – może prowadzić do pominięcia takich kluczowych elementów, jak jakość, gwarancje i bezpieczeństwo.

Dzięki temu jako pierwsi w Polsce zaczęliśmy stosować mikrofale, dlatego dziś jesteśmy wiodącym ekspertem w tej branży. Te gadżety pomogły zdefiniować inteligentną fotowoltaikę. Mają dobrą wydajność i bezpieczeństwo – cechy, które uważamy za kluczowe.

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe

Bezpieczne napięcie dotykowe wynosi 25V dla prądu przemiennego i 60V dla prądu stałego. Napięcie stałe w instalacji fotowoltaicznej z falownikiem łańcuchowym, zawierającym na przykład 20 paneli połączonych szeregowo, wynosi nawet 1000V. Już te wartości są niezwykle niebezpieczne dla życia i integralności cielesnej. Ze względu na niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym w takiej instalacji podczas pożaru często przerywa się procedury gaśnicze.

W przypadku instalacji z mikroinwerterem sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Mikroinwertery eliminują niebezpieczeństwo zapłonu, ponieważ działają na napięciu stałym poniżej 60 V. Nawet jeśli to nie instalacja fotowoltaiczna jest winna powstania pożaru, straż pożarna będzie w stanie ugasić płomienie – wystarczy odciąć zasilanie obiektu, aby nikomu nic się nie stało.

Author: dlaurbanisty.pl