Budowa hali magazynowej – co wpływa na jej koszt?

Ożywienie gospodarcze niemal zawsze widać we wskaźnikach specyficznych dla branży budowlanej. Ilość realizowanych inwestycji w zakłady przemysłowe i hale logistyczne wynika z optymizmu właścicieli firm, którzy oczekują szybkiego zwrotu poniesionych kosztów. Dzisiaj zajmiemy się wydatkami, jakie trzeba ponieść podczas wznoszenia nowej hali magazynowej. Jakie koszty są z tym związane? W jaki sposób podjęcie współpracy z generalnym wykonawcą może skutkować redukcją kosztu całkowitego? Jakie czynniki określają kwotę niezbędną dla finalizacji inwestycji w halę magazynową?

Od czego zależy koszt budowy hali magazynowej?

Projektowanie i budowa od podstaw obiektu przemysłowego to niezwykle skomplikowane przedsięwzięcie, wymagające przejścia wielu etapów inwestycyjnych. Koszty realizacji kształtują się na wszystkich stadiach budowy, a mnogość opcji zdecydowanie nie ułatwia zadania osobom odpowiedzialnym za planowanie finansowe. Już na samym wstępie należy podjąć decyzję dotyczącą powierzchni użytkowej hali i jej kubatury. Wszelkie ustalenia przekładają się na poziom zaawansowania projektu architektonicznego i ilość niezbędnych materiałów budowlanych.

Ważnym czynnikiem wpływającym na koszt inwestycji pozostaje również przeznaczenie budynku. Hala magazynowa to dość ogólne określenie, które nie uwzględnia specyfiki branżowej. Wydatki na stworzenie wydajnego centrum logistycznego o międzynarodowym zasięgu okażą się kilkakrotnie wyższe niż w przypadku hali magazynowej do składowania jednego typu produktów.

Kolejną kwestią wymagającą rozważenia pozostaje wykończenie wnętrza. Budując hale magazynowe generalny wykonawca musi uwzględnić potrzeby inwestora, dobierając technologie do jego oczekiwań i ram budżetowych. Stan termoizolacji, system oświetleniowy, specjalistyczne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa pracy, wyposażenie – to wszystko składa się na sumę wydatków, jakie pochłonie budowa.

Ograniczenie naszej analizy wyłącznie do wznoszenia konstrukcji budynku i jego wykończenia byłoby oderwanym od rzeczywistości skrótem myślowym. Hala magazynowa nie powstaje przecież w próżni. Rozpoczęcie budowy wymaga nabycia prawa własności do działki, uzyskania niezbędnych pozwoleń, wykonania badań terenowych, wykupu ubezpieczenia i wielu innych kwestii formalnych, jakie pozostają nieco w cieniu głównych prac. Generują przy tym niebagatelne koszty, które nie dadzą o sobie zapomnieć.

Hale magazynowe generalny wykonawca

Wymieniliśmy najważniejsze komponenty budżetu inwestycji w nową halę magazynową. Szacunkowe koszty dla firm budujących hale magazynowe doczekały się opracowań statystycznych. Na tej podstawie można oczekiwać kwot plasujących się w dość szerokich widełkach – od 2000 do 3500 złotych za metr kwadratowy gotowej hali stalowej. Generalny wykonawca umożliwia ograniczenie się do dolnej granicy tego przedziału. Korzystanie z usług generalnego wykonawcy znacznie ogranicza czas potrzebny na organizację poszczególnych etapów. Rozproszenie prac budowlanych pomiędzy wielu wykonawców nastręcza problemów dotyczących odpowiedzialności gwarancyjnej. Lepiej nawiązać współpracę z jednym podmiotem, który zagwarantuje realizację od A do Z.

Firma Probis jest generalnym wykonawcą hal magazynowych, specjalizującym się w tworzeniu budynków pod klucz. Fundamentem oferty Probis pozostaje racjonalizacja kosztów inwestycyjnych przy zachowaniu maksymalnej jakości komponentów. Zajrzyj na stronę https://probis.info/. Znajdziesz tam wszelkie potrzebne informacje na temat efektywnego procesu konstrukcyjnego, który skutkuje oddaniem bezpiecznej i funkcjonalnej hali magazynowej.

Author: dlaurbanisty.pl