Co to aglomeracja? “Unia” sąsiadujących ze sobą miast. Odpady w aglomeracji

Aglomeracja to słowo, które często pojawia się na przykład w mediach bądź rozmowach innych ludzi. Zapewne wiesz, że jest ono związane z urbanistyką i oznacza swego rodzaju „unię” pomiędzy kilkoma odrębnymi miastami, ale czy wiesz także, jakie relacje panują pomiędzy poszczególnymi elementami składowymi tego organizmu?

Co to aglomeracja?

Słowo aglomeracja pochodzi od łacińskiego zwrotu agglomeratio, oznaczającego nagromadzenie, co ma również odzwierciedlenie w obecnych czasach. Współcześnie bowiem pojęcie używane jest w urbanistyce i oznacza obszar, który charakteryzuje się intensywną zabudową oraz dużym nagromadzeniem ludzi, którzy na nim przebywają. W skład aglomeracji wchodzić mogą miast lub wsie, które ze sobą sąsiadują a celem jej organizowania jest połączenie infrastruktury w taki sposób, aby wszyscy czerpali z tego faktu zyski.

odpady w aglomeracji

Poszczególne jednostki współpracują ze sobą na wielu płaszczyznach, podlegają również tym samym prawom i obowiązkom, korzystają z tych samych punktów usługowych itp. – przykładowo ścieki, śmieci czy odpady w aglomeracji przekazywane są do jednego, odpowiedzialnego za nie punktu – wysypiska, oczyszczalni itd.

 

Author: dlaurbanisty.pl