Czym jest recykling? Redwave

Recykling jest jednym ze skuteczniejszych, choć wciąż jeszcze zbyt rzadko stosowanych sposobów na ochronę naturalnego środowiska i planety, na której mieszkamy, a którą od dawna zaniedbujemy, zanieczyszczamy i nadmiernie eksploatujemy. Recyklizacja (bo tak w języku polskim mówi się o recyklingu) to proces, w wyniku którego surowce, takie jak szkło, plastik czy papier są przetwarzane i przygotowywane do ponownego użycia, dzięki czemu zmniejsza się ich nadmierne użycie. Dlaczego jest to takie ważne? Dla przykładu należy pamiętać, że plastikowe opakowania czy reklamówki jednorazowego użytku rozkładać się będą przez setki lat. Już dziś zalegają na wysypiskach, mnóstwo jest ich także w morzach i oceanach, co prowadzi do powolnej, lecz nieodwracalnej degradacji flory i fauny. Warto więc racjonalnie podejść do kwestii produkowanych przez nas odpadów.

Podstawy prawne. Redwave

Recykling i związane z nim zadania regulowane są poprzez odpowiednią politykę ustawodawczą. Aby proces sprawnie funkcjonował niezbędna jest inwestycja w technologię służącą przetwarzaniu odpadów, zmiana podejścia do produkcji różnego rodzaju dóbr a także edukacja społeczna. Problematyką ta zajmują się między innymi rządy poszczególnych państw, ale tez pro-ekologiczne organizacje takie jak Redwave.

 

Author: dlaurbanisty.pl