Dokumentacja geologiczno-inżynierska – co to takiego?

Chcąc uzyskać pozwolenie na budowę, konieczne jest wykonanie projektu budowlanego, który powinien zawierać geotechniczne warunki posadowienia obiektu, a dodatkowo wyniki badań geologiczno-inżynierskich. Oprócz tego, w przypadku niektórych budynków może pojawić się konieczność przygotowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, w której znajdą się wyniki badań i opinie. Jakie informacje można dokładnie znaleźć w dokumentacji?

W jakich sytuacjach jest potrzebny nadzór geotechniczny?

O tym czy konieczna będzie taka dokumentacja decyduje m.in. to na ile skomplikowane są warunki gruntowe oraz jaka jest kategoria geotechniczna budynku. Te dwie kwestie są ustalane na podstawie opinii geotechnicznej, która jest obowiązkowa dla obiektów budowlanych. Dokumentacja jest potrzebna, aby określić warunki geologiczno-inżynierskie w związku z posadowieniem obiektu budowlanego, zagospodarowaniem przestrzennym, składowaniem odpadów na powierzchni oraz podziemnym składowaniem dwutlenku węgla. Może okazać się niezbędna również w przypadku podziemnego magazynowania substancji bez zbiornika oraz podziemnego składowania odpadów. Dokumentacja określa kilka ważnych kwestii:

  • budowę geologiczną,
  • warunki geologiczno-inżynierskie,
  • warunki hydrogeologiczne podłoża lub przestrzeni,
  • przydatność terenu do planowanych działań budowlanych,
  • prognozę zmian w środowisku spowodowanych realizacją przedsięwzięcia, jego funkcjonowaniem i likwidacją.

Dodatkowe informacje na temat sporządzania dokumentacji

Nadzór geotechniczny jest sprawowany przez inspektora nadzoru geologicznego. Należy zaznaczyć, że jego praca nie ogranicza się wyłącznie do wykonania badań oraz przygotowania dokumentacji. Oprócz tego odpowiada on za kontrolowanie robót, tak aby były prowadzone zgodnie z projektem badań. W ciągu całego procesu realizacji przedsięwzięcia musi zatem pracować z architektem, ekipą budowlaną, ekipą wykonującą roboty ziemne, geodetą oraz inwestorem.

Author: dlaurbanisty.pl