Drugie życie odpadów. Budowa wytłaczarki

Śmieci. Odwieczny problem, współcześnie stanowiący zagrożenie większe niż nigdy wcześniej. Na szczęście edukacja społeczeństwa związana z odpadami i och racjonalnym gospodarowaniem jest coraz bardziej powszechna i popularna. Dzięki temu coraz więcej osób w trosce o środowisko naturalne z największą dokładnością segreguje odpady, aby można je było ponownie wykorzystać.

Budowa wytłaczarki

W procesie recyklingu wykorzystywanych jest wiele różnego rodzaju urządzeń. Jednym z podstawowych jest

wytłaczarka

której używa się na ostatnim etapie – aby odpowiednio przygotowanemu surowcowi nadać nowy kształt i umożliwić tym samym jego ponowne wykorzystanie. Wytłaczarka jest urządzeniem składającym się z kilku elementów. Pierwszym z nim jest cylinder, kolejne to ślimak, silnik elektryczny (wykorzystujący zmienną prędkość obrotową) oraz reduktor napędowy. Kluczowym elementem jest ślimak. W zależności od tego, jakie materiały mają być w nim przetwarzane może on mieć różną średnicę i skok. Ślimak ma najważniejsze znaczenie dla wydajności całego procesu oraz jakości otrzymanego w jego wyniku produktu.

 

Author: dlaurbanisty.pl