Jak i z czego wytwarza się pellet?

Pellet jest wytwarzany z materiałów biomasowych i często jest wybierany jako alternatywa dla tradycyjnych paliw. Oprócz cech przyjaznych dla środowiska, posiada szereg innych zalet takich; łatwość pozyskania surowców, łatwość przetwarzania, łatwość transportu i wyższa wydajność spalania. Jednak często przy wyborze pelletu często pojawia się jedno ważne pytanie: Jak powstaje ten produkt i co wchodzi w jego skład?

 

Surowce do produkcji pelletów

Pellety drzewne są w 100% naturalne, bez żadnych spoiw, chemikaliów czy innych syntetycznych dodatków. Większość pelletów drzewnych wytwarzana jest z czystych trocin i wiórów drzewnych, które są odpadami z przemysłu drzewnego, które gniłyby na wysypiskach śmieci, gdyby nie zostały wykorzystane jako paliwo grzewcze, co jeszcze bardziej wpływa na to, że palenie pelletem jest bardzo świadomym i ekologicznym wyborem. Nasz sklep online z ekogroszkiem i innymi paliwami grzewczymi doskonale rozumie ten problem i promuje produkty, które są w jak najmniejszym stopniu inwazyjne dla środowiska.

 

Drewno zawiera naturalną substancję zwaną ligniną, która wiąże pellety drzewne w ich ciasno zbity, jednolity kształt umożliwiający formowanie go w charakterystyczne granulat. Najczęściej wykorzystuje się drzewa iglaste, między innymi dzięki ich wysokiej żywiczności, co zwiększa kaloryczność paliwa, a za tym jego wydajność. Istnieją także pellety wytwarzane z odpadów rolniczych (słoma, biomasa) oraz te tworzone z łusek słonecznikowych. Pellety mogą być wykorzystywane do różnych celów, w tym do produkcji paliwa, jako podpałka do ognia oraz jako ściółka dla zwierząt.

 

Jak wytwarza się pellet?

Niektóre z surowców mogą być trocinami, wiórami drzewnymi, odpadem tartacznym, a nawet pełnymi drzewami nienadającymi się na tarcicę. Dzięki przetwarzaniu tych surowców w ten sam sposób, produkt końcowy ma stałą wilgotność, wartość grzewczą i charakterystykę spalania. Bardzo ważne jest, aby wszyscy producenci pelletu produkowali produkt według tego samego standardu, tak aby piece zasilane pelletem grzały w sposób jednolity. Poniżej przedstawiamy niektóre z procesów produkcji tego paliwa:

 

Mielenie

Niektóre zakłady rozpoczynają proces wytwarzania pelletu od poddania dużych kawałków drewna obróbce. Jest to konieczne tylko dla producentów, które bazują na niejednolitym materiale wsadowym. Maszyny pobierają trociny i wióry drzewne i rozbijają je na mniejsze rozmiary, dzięki czemu suszenie i prasowanie przez matrycę jest szybkie i spójne. Na tym etapie eliminuje się także zanieczyszczenia.

 

Suszenie

Jeśli producent używa świeżo ściętego surowca, materiału wystawionego na działanie warunków atmosferycznych lub mieszanki surowców, które mogą zawierać wilgoć, musi wysuszyć trociny do stałego poziomu wilgotności. W tym celu korzysta się z dużych suszarnie bębnowych, które odprowadzką nadmiarową wilgotność.

 

Formowanie

Po wysuszeniu, trociny są przeciskane przez matryce pod wysokim ciśnieniem. Proces ten powoduje, że materiał nagrzewa się i uwalniają naturalne ligniny zawarte w drewnie, które spajają je razem. W procesie tym określa się również gęstość pelletu, jego średnicę, wytrzymałość i długość. Wszystkie te cechy są bardzo ważne dla prawidłowego działania pieców opalanych pelletem.

 

Chłodzenie i składowanie

Świeżo wytworzony pellet jest gorący i miękki, dlatego transportuje się go do sekcji chłodniczej, gdzie produkt stygnie i utwardza się. Po schłodzeniu, pellet zazwyczaj jest przechowywany w dużym silosie w oczekiwaniu na workowanie lub dystrybucję luzem.

Author: dlaurbanisty.pl