Jak odzyskuje się plastik? Sprawdź!

Recykling tworzyw sztucznych ma dziś priorytetowe znaczenie. Każdego roku ilość wyprodukowanego plastiku wzrasta, a odpady z tworzyw sztucznych stały się wszechobecne: zalegają na coraz liczniejszych wysypiskach, a co gorsza, także w lasach, na łąkach, w rzekach, morzach, oceanach, a nawet na najwyższych szczytach gór. Naukowcy odnajdują również drobiny plastiku w przewodach pokarmowych zwierząt i w wodzie, a więc w naszym pożywieniu. Powodów, które odzysk plastiku czynią pilną koniecznością, jest znacznie więcej. Dowiedz się, dlaczego przetwarzanie tworzyw sztucznych ma kluczowe znaczenie dla naszej przyszłości i jak wygląda odzyskiwanie plastiku z odpadów.

 

Dlaczego odzyskiwanie plastiku z odpadów jest tak istotne?

Tworzywa sztuczne nie są neutralne dla ekosystemu, tymczasem nie ma na całym świecie miejsca, które byłoby wolne od odpadów plastikowych. W opracowaniu przygotowanym przez ekspertów firmy Stena Recycling – europejskiego lidera w branży zarządzania odpadami, który od lat z sukcesami działa również w Polsce – wynika, że spośród wszystkich dotychczas wytworzonych plastików jedynie 9% ponownie wykorzystano, a reszta, miliardy ton, została spalona, a w większości trafiła na składowiska albo została porzucona na lądzie lub w wodzie. Co więcej, z opracowania „Zużycie plastiku w liczbach” można także wyczytać, że produkcja plastiku nie tylko nie zmniejszy się w najbliższych dekadach, ale jeszcze wzrośnie. Z problemem plastiku możemy się jednak uporać, zwiększając poziom recyklingu tworzyw sztucznych. Zmniejszy to ich ilość w ekosystemie, ale także przyczyni się do ograniczenia emisji CO2 oraz redukcji zanieczyszczeń powstających podczas produkcji plastiku i wydobycia ropy naftowej. Eksperci Stena Recycling szacują w przywołanych materiałach, że recykling plastiku i jego ponowne wykorzystanie mogłyby zaspokoić nawet 60% zapotrzebowania UE na tworzywa sztuczne, co przekładałoby się na 50% redukcji CO2 do atmosfery.

 

Jak wygląda recykling plastiku i na czym polega odzyskiwanie tworzyw sztucznych?

Zdecydowana większość tworzyw sztucznych nadaje się do przetworzenia i ponownego wykorzystania. Recykling plastiku jest możliwy m.in. w przypadku: HDPE/LDPE, PET, PP, PVC, PS/EPS. O ile odzysk plastiku w tych najpopularniejszych odmianach nie stanowi większego problemu, jeśli w danym miejscu prawidłowo prowadzona jest segregacja tworzyw sztucznych i trafia on do zakładów przetwarzania, a nie na dzikie wysypiska, o tyle recykling plastiku stanowiącego mieszaninę różnych tworzyw i plastiku barwionego jest często niemal niemożliwy. Przetwarzanie plastiku polega na jego rozdrabnianiu, myciu i sortowaniu tworzyw na różne grupy, a następnie ich podgrzewaniu aż do stopienia. Powstały po wystudzeniu regranulat wykorzystuje się następnie do produkcji nowych wyrobów. Jak ten proces wygląda w praktyce, w ciekawy sposób pokazuje przygotowany przez Stena Recycling materiał video „Recykling folii LDPE”. Jeśli tworzywa budujące odpad mają różne temperatury topnienia, ich recykling staje się utrudniony. Z kolei oczyszczanie tworzyw z chemicznych dodatków i ich odbarwianie znacznie komplikują procesy przetwarzania oraz czynią je niemal nieopłacalnymi. Warto o tym pamiętać w sklepie i ograniczyć zakup produktów z nienadającego się do przetworzenia plastiku, a jeśli już plastikowe artykuły i opakowania mają trafić do naszego koszyka, wybierajmy te, które powstały z tworzyw pochodzących z recyklingu. Nie zapominajmy również o tym, jak istotna dla naszej przyszłości jest prawidłowa segregacja plastiku.

Author: dlaurbanisty.pl