Jak powstaje kruszywo. Serwis kruszarek

Kruszywem nazywa się sypki materiał organicznego bądź mineralnego pochodzenia. Wykorzystywany jest on głównie podczas budowy dróg, a także do produkcji betonu oraz różnego rodzaju zapraw budowlanych. Kruszywo tworzone jest, jak sama nazwa wskazuje, w procesie kruszenia różnych materiałów. Urządzeniem, które jest w tym celu wykorzystywane nazywamy kruszarką. Jest to dosyć popularne urządzenie, w każdym większym mieście bez problemu znaleźć można punkt sprzedaży czy serwis kruszarek.

Rodzaje kruszarek, serwis kruszarek

Kruszarki podzielić można ze względu na dwa podstawowe kryteria. Pierwszym z nich jest ich mobilność. Pod tym względem wyróżnia się kruszarki stacjonarne, semi-stacjonarne, semi-mobilne z kołowym podwoziem oraz mobilne z podwoziem gąsienicowym. Drugie kryterium to rodzaj urządzenia, i na jego podstawie dzielą się one na kruszarki szczękowe, stożkowe, walcowe i uderzeniowe. Poszczególne rodzaje różnią się rodzajem materiałów, do których kruszenie się je wykorzystuje, a także kształtem i strukturą wyprodukowanego przy ich pomocy kruszywa. Każda kruszarka, bez względu na rodzaj i przeznaczenie składa się z korpusu, elementów kruszących, napędu transmisyjnego oraz elementów zabezpieczających przed przeciążeniem.

 

Author: dlaurbanisty.pl