Jakie są odsetki od pożyczki?

Odsetki należą do tych kosztów zadłużenia, o których słyszał chyba każdy pożyczkobiorca. Na ich podstawie wybieramy przeważnie odpowiednie biuro pożyczkowe, kierując się właśnie wysokością opłat za udzielenie wsparcia. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę, jak kształtują się koszty odsetkowe na rynku pozabankowym. Co wchodzi w skład odsetek i jak należy je rozumieć? Jak selekcjonować oferty pożyczek, aby optymalizować wydatki na obsługę zadłużenia? Przedstawiamy krótki poradnik, dzięki któremu dowiesz się, jakie są odsetki od pożyczki i jak je obliczyć. Zapraszamy do lektury.

Szybka pożyczka online a koszty odsetkowe – co warto wiedzieć?

Firmy udzielające oprocentowanych pożyczek na rynku pozabankowym nie prowadzą działalności charytatywnej. To zupełnie normalne, że za swoją pracę i podejmowane ryzyko pobierają określone w umowie wynagrodzenie. Jednym z jego elementów pozostają właśnie odsetki, czyli kwota doliczana do sumy ratalnej, będąca opłatą za możliwość korzystania przez pożyczkobiorcę z dodatkowych funduszy. Zarówno szybka pożyczka online, jak i każda inna usługa finansowa, podlegają licznym regulacjom prawnym, mającym chronić odbiorców przed nieuczciwymi praktykami. Maksymalną wysokość odsetek reguluje m.in. ustawa antylichwiarska i kodeks cywilny. Z pojęciem odsetek ściśle wiąże się także oprocentowanie pożyczki, wyrażone stopą RRSO i przyjmujące roczny horyzont czasowy. Oprocentowanie analizujemy w skali roku, natomiast odsetki dotyczą miesięcznych płatności doliczanych do każdej raty kapitałowej.

Jak obliczyć odsetki od pożyczki i co tak naprawdę wpływa na ich wysokość? Oprócz bardzo indywidualnych kryteriów (czyli polityki finansowej danego biura pożyczkowego), na koszty odsetkowe decydujący wpływ mają tzw. stopy referencyjne NBP, określające rentowność bonów pieniężnych NBP w ramach operacji otwartego rynku. Bez wchodzenia w techniczne szczegóły: to właśnie stopy NBP stanowią wyznacznik dla maksymalnych kosztów odsetkowych, jakie biura pożyczkowe mogą stosować w swoich cennikach. Kodeks cywilny ustalił roczny górny pułap odsetek pożyczkowych na dwukrotność odsetek stosowanych danego roku przez NBP.

Odsetki od pożyczki nalicza się także w przypadku przekroczenia ustalonych terminów płatności. Jednak również odsetki karne doczekały się ram ustawowych – ich wysokość nie może przekraczać sumy 5,5% + aktualna stopa referencyjna NBP.

Dokładne przyjrzenie się kosztom odsetkowym to podstawa przemyślanego zaciągania zobowiązań. Warto porównywać oferty poszczególnych biur i wybierać te, które okazują się najkorzystniejsze pod względem finansowym i organizacyjnym.

Szybkie pożyczki online – gdzie ich szukać?

Osoby zainteresowane uzyskaniem finansowego wsparcia z pominięciem restrykcyjnych procedur bankowych odsyłamy do serwisu Ekspres Pożyczka, przyznającego funduszy osobom prywatnym i firmom na przyjaznych zasadach. Na stronie www.eksprespozyczka.pl znajdziesz szczegółowe informacje o zasadach finansowania dowolnego celu, dzięki czemu błyskawicznie załatasz lukę budżetową lub zrealizujesz marzenia.

Author: dlaurbanisty.pl