Kampania wyborcza i jej rodzaje – kampania bezpośrednia

Kampania wyborcza to ogół działań prowadzonych przez konkretnego kandydata lub partię polityczną mający zapewnić im poparcie w wyborach oraz zrealizowanie celów pośrednich.

Kampania bezpośrednia

Ten rodzaj kampanii jest najczęściej prowadzony w przypadku wyborów samorządowych, choć nie tylko. Polega na próbie zdobycie poparcia u wyborców poprzez bezpośrednie spotkanie się z nimi i zaprezentowanie swojego programu wyborczego. Mogą to być np. odwiedziny w domu, ale też różnego rodzaju festyny i wiece.

Kampania pośrednia

Kampania pośrednia polega na dotarciu do wyborców i przedstawienie im swoich założeń wyborczych za pomocą mediów masowych – prasy, telewizji, radia i Internetu. Jest to rodzaj kampanii stosowany najczęściej podczas wyborów parlamentarnych, ponieważ okręgi wyborcze są wówczas bardzo rozległe. Jest to rodzaj kampanii dosyć kosztowny ze względu na konieczność opłacenia czasu antenowego, produkcje plakatów itd.

Kampania ukierunkowana

Ten rodzaj kampanii nie jest nastawiony na wyborców jako ogół, dzieli ich natomiast na konkretne grupy społeczne i do nich dostosowuje przekaz. Taką grupa mogą być na przykład mieszkańcy danego regionu czy jakaś grupa zawodowa.

 

Author: dlaurbanisty.pl