Kto odpowiada za porządek i bezpieczeństwo wewnętrzne państwa

Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa to jeden z rodzajów bezpieczeństwa, czyli stanu dającego poczucie pewności, że nie grożą nam żadne niebezpieczeństwa. Bezpieczeństwo wewnętrzne odnosi się do tych zagrożeń i sposobów przeciwdziałania im, które dzieją się w granicach konkretnego państwa. Odpowiadają za nie specjalne organy bezpieczeństwa wewnętrznego, dysponujące metodami prewencji i przeciwdziałania.

Organy odpowiedzialne za porządek i bezpieczeństwo wewnętrzne państwa

Organy odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa, i zachowanie porządku publicznego i konstytucyjnego to policja i straż miejska, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja Wywiadu, Centralne Biuro Antykorupcyjne, prokuratura i niezawisłe sądy, Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka, a nawet Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Każdy z tych organów pełni różne funkcje, wykonuje inny zakres zadań i ma zapobiegać innym rodzajom zagrożeń, wszystkie jednak powinny dawać obywatelom poczucie bezpieczeństwa oraz wolności, a także zagwarantować im przestrzeganie ich konstytucyjnych praw i przywilejów.

 

Author: dlaurbanisty.pl