Makieta osiedla jak zrobić? Jak zaprojektować nowe osiedle?

Powstanie nowego osiedla to nie tylko zakup ziemi i budowa, ale też szereg innych czynników, które trzeba mieć na uwadze. O czym należy pamiętać?

Makieta osiedla jak zrobić?

Ponieważ wykonanie projektu a także makiety osiedla wymaga wzięcie pod uwagę wielu czynników zalecane jest, aby zajęli się tym profesjonalni urbaniści. Aby zostać urbanistą należy spełnić szereg wymogów prawnych, ponieważ jest to jeden z tak zwanych zawodów regulowanych. Na planiście, bo tak inaczej mówi się na urbanistę ciąży duża odpowiedzialność, dlatego koniecznie musi on dysponować wiedzą z różnych dziedzin. Projektując osiedle trzeba wziąć pod uwagę między innymi to, aby zachowany został ład przestrzenny i społeczny. Nowo powstała przestrzeń musi spełniać wszelkie potrzeby osób, które będą ją zamieszkiwać. Zrealizowana musi być zarówno funkcja mieszkaniowa, jak i przemysłowa, wypoczynkowa oraz transportowa. Naturalnie muszą one spójnie ze sobą współgrać. Dodatkowo przestrzeń powinna podlegać procesowi urbanizacji w taki sposób, aby nie wpłynął on w bardzo dużym stopniu na środowisko naturalne. Budowa osiedla wymaga więc wielowymiarowych planów.

 

Author: dlaurbanisty.pl