Na czym polega polityka ekologiczna UE?

Polityka ekologiczna polega na świadomym i celowym działaniu państwa lub grupy państw (np. polityka ekologiczna unii europejskiej) mającym zapewnić racjonalne korzystanie z zasobów środowiska naturalnego, jego właściwą ochronę oraz kształtowanie, opierające się na teoretycznej i praktycznej wiedzy zdobytej przez ludzkość. Najważniejsze znaczenie dla ekopolityki ma rozpoznanie rzeczywistego stanu środowiska oraz poznaniu mechanizmów, które przyczyniają się do jego zanieczyszczenia.

Polityka ekologiczna UE – unii europejskiej

Monitorowaniem stanu środowiska naturalnego zajmuje się Europejska Agencja Środowiska. Agencja zarządzana jest przez przedstawicieli rządów krajów członkowskich, przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz dwóch wskazanych przez Parlament Europejski naukowców wspomaganych przez socjalny komitet naukowy. Głównym celem Europejskiej Agencji Środowiska jest wspieranie poprawy stanu środowiska przyrodniczego w Europie za pomocą regularnego przekazywania organom decyzyjnym tematycznych, rzeczowych i wiarygodnych informacji o jego stanie. Polityka UE dotycząca ekologii prowadzona jest w oparciu o te sprawozdania.

 

Author: dlaurbanisty.pl