Nawożenie zbóż – jak powinno przebiegać?

Prawidłowo zaplanowane i odpowiednio dostosowane do rodzaju zboża nawożenie, umożliwia regularne otrzymywanie plonów – satysfakcjonujących zarówno ilościowo, jak i jakościowo. Dlatego żaden rolnik nie może pozwolić sobie na to, by pominąć te konkretne dni w swoim kalendarzu.

Jak nawozić zboża?

Odpowiednie nawożenie zboża uzależnione jest oczywiście od wysiewanego gatunku, ale także od stosowanego nawozu. Jeśli stosujesz nawozy fosforowe i potasowe, sprawa jest znacznie ułatwiona – tego typu nawozy mineralne podaje się bowiem w jednej dawce, którą aplikuje się do gleby przed siewem. Azot, ze względu na konieczność sprostania potrzebom pokarmowym roślin w konkretnych etapach ich rozwoju, musi być dzielony na dawki.

Jak dzielić dawki azotu?

Termin nawożenia uzależniony jest od rodzaju rośliny i faz jej wzrostu. Niezwykle istotne jest bowiem, by hodowane zboże mogło pobierać azot z gleby w każdej fazie rozwoju – wpływa to znacząco na ilość oraz jakość plonów. Pszenica ozima wymaga trzech dawek: od 40 do 50% dawki na samym początku procesu wegetacji, 30-40% w momencie strzelania w źdźbło, a następnie pozostałą ilość azotu przed kłoszeniem. Podobnie nawozi się także pszenżyto ozime, jednak tam pierwsza dawka zmniejszona jest do 40%. Pszenica jara wymaga tylko dwóch dawek – 60% przedsiewnie i reszty podczas fazy strzelania w źdźbło. Podobnie wygląda nawożenie jęczmienia ozimego, jednak tam pierwsza dawka to od 50 do 60%, którą podaje się na początku procesu wegetacji. Dwóch dawek wymaga także jęczmień jary – 60% na około półtora tygodnia przed siewem oraz 40% w fazie krzewienia. Co ciekawe, jedno z najpopularniejszych zbóż, jakim jest żyto, wymaga zaledwie jednej dawki przedsiewnej, która wynosi 10 kilogramów azotu na hektar. W przypadku owsa konieczne są dwie dawki – 50-60% przedsiewnie, a następnie resztę podczas fazy strzelania w źdźbło.

Uprawa zboża musi być odpowiednio zaplanowana, by zbiory okazały się sukcesem. Więcej informacji na temat prawidłowego nawożenia dostosowanego do rodzaju zboża znajdziecie na stronie Syngenta.pl.

Author: dlaurbanisty.pl