Odpady poprodukcyjne – czyli co?

Odpadami nazywane są wszystkie przedmioty, substancje itd., których właściciel pozbywa się bądź zamierza to wkrótce zrobić. Głównym powodem takiego stanu jest fakt, że dana rzecz nie może być dłużej wykorzystywana zgodnie ze swoim pierwotnym przeznaczeniem (tyczy się to zarówno obecnego właściciela, jak i ewentualnych przyszłych osób, które znajdą się w jej posiadaniu). Dla części tego typu przedmiotów znaleźć można oczywiście inne zastosowanie, dlatego nie zawsze pozbywanie się ich jest najlepszym (czy też jedynym) wyjściem. Przedmioty z materiałów takich jak papier, szkło, metal czy plastik mogą także zostać poddane procesowi recyklingu, dzięki czemu zyskają nowe życie z korzyścią dla środowiska naturalnego.

Odpady poprodukcyjne

Szczególną grupę odpadów stanowią odpady poprodukcyjne, które powstają – jak sama nazwa na to wskazuje – w wyniku procesu produkcyjnego. Nie wszystkie pozostałości są jednak odpadami – część z nich stanowić może produkty uboczne o różnym zastosowaniu. Z odpadami poprodukcyjnymi ma się do czynienia, gdy uwzględniane są one w specjalnie w tym celu prowadzonej ewidencji.

 

Author: dlaurbanisty.pl