Odwieczny problem ze śmieciami. Kompaktor do styropianu – RUNI

Ilość odpadów produkowanych przez jedno gospodarstwo domowe jest ogromna. Kiedy przemnożymy ją przez liczbę ludności zamieszkującej naszą planetę nie trudno wyobrazić sobie scenariusz, w którym toniemy w morzu śmieci. Z tego powodu podjęte muszą zostać konkretne kroki, nie tylko na szczeblu państwowym, poprzez wprowadzenie odpowiedniego ustawodawstwa, ale też w codziennym życiu każdego z nas. Po pierwsze słusznym działaniem jest ograniczenie produkcji odpadów np. poprzez używanie opakowań itp. wielokrotnego użytku. Po drugie ogromne znaczenie ma segregacja śmieci, dzięki czemu część materiałów – papier, szkło czy plastik – mogą być ponownie wykorzystane. Co jednak w przypadku odpadów, które nie nadają się do procesu recyklingu?

Przede wszystkim – zmniejsz objętość. kompaktor do styropianu – RUNI

Aby zmniejszyć objętość śmieci zalegających na wysypiskach niezbędne jest zlikwidowanie niepotrzebnej przestrzeni, jaka się między nimi znajduje. Osiąga się to przez zgniatanie, rozdrabnianie i zagęszczanie podłoża wysypisk. Służą do tego specjalistyczne urządzenia zwane kompaktorami, produkowane między innymi przez firmę RUNI. Istnieją różne rodzaje kompaktorów służące do pracy z innymi materiałami, np. kompaktor do styropianu

 

Author: dlaurbanisty.pl