Planista przestrzenny. Planowanie przestrzeni miejskiej

Zastanawiasz się, kto zajmuje się planowaniem i ulepszaniem przestrzeni miejskiej, a tym samym podnoszeniem jakości życia osób zamieszkujących tereny zurbanizowane? A może samemu chciałbyś w tym kierunku pokierować swoją karierę zawodową? Osoba, o której mowa, to urbanista, czy też planista przestrzenny.

Planista przestrzenny. Urbanista – czyli kto?

Planista przestrzenny projektuje, w jaki sposób rozmieszczone będą w miejskiej przestrzeni podstawowe funkcje, takie jak funkcja mieszkaniowa, produkcyjna, wypoczynkowa i komunikacyjna. Właściwe ich rozmieszczenie ma bowiem na celu skuteczne zaspokojenie wszystkich potrzeb osób ją zamieszkujących i użytkujących. Właściwie zaplanowana przestrzeń ma być zgodna z ładem przestrzennym i społecznym oraz chronić wartości architektoniczne i krajobrazowe a także środowisko naturalne. Specyfika tego zawody wymaga bardzo obszernej, interdyscyplinarnej wiedzy oraz szeregu umiejętności interpersonalnych. Urbanista należy do grupy zawodów regulowanych, to znaczy takich, których wykonywanie dozwolone jest tylko w przypadku spełnienia odpowiednich wymogów prawnych.

Author: dlaurbanisty.pl