Racjonalne zarządzanie odpadami. Prasy ślimakowe WIPA

Prasy ślimakowe. Segregacja i przetwarzanie odpadów

O recyklingu słyszał każdy, jednak w dalszym ciągu nie wszyscy są świadomi jego ogromnego znaczenia dla stanu środowiska naturalnego, otaczającej nas flory i fauny, a także naszego własnego życia. Ilość odpadów produkowanych przez ludzi jest tak ogromna, że za niedługo dosłownie będziemy w nich tonąć, dodatkowo niektóre materiały z plastikiem na czele w naturalnych warunkach rozkładają się nawet przez tysiąc lat. To absolutnie niedopuszczalne. Segregacja śmieci pozwala na oddzielenie od siebie substancji, które po odpowiednim przetworzeniu mogą być ponownie wykorzystane (jak na przykład wspomniany już plastik). Jednocześnie ograniczone jest jego zużycie i ilość zagrażających nam odpadów – może więc warto jednak spróbować?

Co poza recyklingiem? WIPA

Segregacja i recykling to jedno, jednak co z odpadami, które nie nadają się do ponownego wykorzystania? Są one składowane na specjalnie w tym celu stworzonych wysypiskach, a żeby ilość zajmowanej przez nie przestrzeni była jak najmniejsza wykorzystywane są takie urządzenia, jak kruszarki, kompaktory czy prasy ślimakowe, produkowane między innymi przez firmy Runi czy Wipa.

 

Author: dlaurbanisty.pl