Spółka w Gruzji – jak ją założyć i dlaczego warto?

Zastanawiasz się nad założeniem spółki za granicą? Ciekawym kierunkiem dla inwestorów jest Gruzja. Dowiedz się, jak założyć spółkę w Gruzji i dlaczego warto to zrobić!

Gruzja jest interesującym krajem nie tylko ze względu na walory turystyczne, to również ciekawy kierunek dla wszystkich osób, które szukają państwa przyjaznego do prowadzenia działalności gospodarczej. W wyniku przemian politycznych, jakie zaszły w Gruzji, kraj ten proponuje przedsiębiorcom atrakcyjne warunki rozwoju biznesu.

Spółka w Gruzji – rozwiązanie warte uwagi

Ustanowienie Umowy o wolnym handlu spowodowało, że wyeliminowane zostały wszelkie cła na towary pochodzące z Gruzji, importowane do Unii Europejskiej, taką umowę podpisano również z Chinami. Gruzińskie władze, systematycznie dokonują zmian w obowiązującym prawie, które powodują, że prowadzenie biznesu w tym kraju staje się coraz łatwiejsze. Należą do nich jasne i przejrzyste ustawodawstwo, znacznie ograniczona biurokracja, proste procedury rejestracji firmy. Oprócz tego Gruzja oferuje specjalne strefy ekonomiczne, w których przedsiębiorca uzyskuje zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych oraz lokalnie obowiązującego VAT. W strefach tych proces rejestracji firmy przebiega szybko, a wszelkie formalności ograniczone są do niezbędnego minimum.

Najczęściej wybieraną formą działalności w tym kraju, jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Dzięki tej strukturze przedsiębiorstwa, koszty jego prowadzenia są niskie, a wspólnicy mają ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Do rejestracji takiego podmiotu nie jest wymagany stały pobyt na terenie tego kraju lub skorzystanie z pomocy pełnomocnika, takiego jak m.in. kancelaria Thompson&Stein. Konieczny jest natomiast statut spółki, kopie paszportów lub dowód osobisty, potwierdzenie uiszczenia opłaty rejestracyjnej oraz wniosek o formalną rejestrację podmiotu. Czas trwania rejestracji to zwykle 1-2 dni robocze. Cała procedura może odbyć się na odległość, poprzez lokalnego pełnomocnika.

Gruzja oferuje dostęp online do systemu podatkowo-administracyjnego, co także ułatwia prowadzenie działalności oraz brak składek na ubezpieczenie społeczne. Rejestracja spółki w tym kraju to rozwiązanie szczególnie atrakcyjne dla firm świadczących usługi z zakresu marketingu internetowego czy też importujących i eksportujących towary.

Author: dlaurbanisty.pl