Standardy urbanistyczne. Planowanie przestrzeni zurbanizowanej

Urbanistyka jest nauką o planowaniu miast i poszczególnych osiedli, a także ich powstawaniu i rozwoju. Urbanistyką jest więc człowiek, który prowadzi badania i studia w tym zakresie – ale nie tylko. Urbanistami nazywamy też planistów przestrzennych, zajmujących się projektowaniem przestrzeni miejskiej. Jak wygląda taka praca?

Praca urbanisty w praktyce – standardy urbanistyczne

Właściwe zagospodarowanie przestrzeni nie jest łatwe i wymaga szerokiej wiedzy z wielu dyscyplin naukowych. Należy spójnie i bezkonfliktowo rozmieścić w przestrzeni funkcję mieszkaniową, produkcyjną, wypoczynkową oraz transportową. Jednocześnie uwzględnione muszą być wszelkie zabytki architektoniczne, walory przyrodnicze oraz dobro naturalnego środowiska. Naturalnie gotowy plan przestrzeni nie zadowoli każdego w równym stopniu, konieczne jest więc też prowadzenie różnego rodzaju mediacji, doprowadzanie do kompromisów itd. Planowanie przestrzenne musi także spełniać standardy urbanistyczne wynikające z dwóch aktów prawnych: Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 

Author: dlaurbanisty.pl