Strategia kampanii wyborczej. Jak wygrać wybory

Osoby ubiegające się o konkretne stanowiska polityczne, które wymagają społecznego poparcia muszą wziąć udział w specjalnie w tym celu prowadzonych kampaniach wyborczych. Aby kampania zakończyła się dla konkretnego kandydata sukcesem, powinna być prowadzona w oparciu o właściwe strategie wyborcze

Strategia kampanii wyborczej

Każda strategia prowadzenia kampanii powinna rozpocząć się od ustalenie celów, jakie chce się osiągnąć i realistyczne oceny szans, aby je zrealizować. Następnie należy zdeterminować, od jakich czynników zależeć będzie nasz sukces wyborczy oraz określić, jak prezentuje się nasz elektorat. Znając powyższe czynniki można przejść do ustalenia tematu kampanii wyborczej, czyli przekazu, jaki chcemy rozpowszechnić i który ma nam zagwarantować przychylność wyborców. Kolejnym krokiem jest sporządzenie szczegółowego planu kampanii wraz z kalendarzem, opracowanie taktyk, mających przekonać elektorat do naszej kandydatury oraz określenie środków, które będą niezbędne na drodze do osiągnięcia ostatecznego sukcesu. Nie każda kampania ma na celu wygranie wyborów, czasem celem ma być tylko zwiększenie poparcia – w tym wypadku nacisk może być kładziony na inne elementy.

 

Author: dlaurbanisty.pl