Urbanista praca. Planowanie przestrzeni zurbanizowanej

Aby miasto mogło funkcjonować jak jeden, spójny organizm konieczne jest spełnienie wielu warunków. Jednym z nich jest samo właściwe zaprojektowanie zurbanizowanej przestrzeni. Czym powinien się charakteryzować dobry projekt?

Urbanista praca przy projektowaniu miejskiej przestrzeni

Urbanista, czy inaczej planista miejski powinien być człowiekiem wszechstronnym, posiadającym wiedzę z wielu różnych nauk. Takie zaprojektowanie przestrzeni, aby funkcja mieszkaniowa, wypoczynkowa, przemysłowa i transportowa idealnie ze sobą współgrały, a nie przeszkadzały sobie wzajemnie wymaga bowiem bardzo szerokiego spojrzenia. Dodatkowo projekt miejski nie może ingerować w wartości architektoniczne i krajobrazowe a także mieć negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze. Ponadto powinien współgrać z ładem przestrzennym i społecznym oraz zaspakajać wszelkie potrzeby osób zamieszkujących i użytkujących daną przestrzeń. Naturalnie to, co dla jednej grupy społecznej jest priorytetem, dla innej może być zupełnie zbędne a nawet niechciane, dlatego urbanista powinien też dysponować umiejętnościami interpersonalnymi i mediatorskimi, aby zawsze być w stanie znaleźć złoty środek.

Author: dlaurbanisty.pl