Urbanistyka – projektowanie miasta

Planowanie przestrzeni miejskiej jest zajęciem bardzo odpowiedzialnym, wymagającym bardzo szerokiej wiedzy z wielu dyscyplin naukowych, a także posiadania szeregu umiejętności interpersonalnych, pozwalających na prowadzenie różnego rodzaju mediacji, negocjacji itd. Kto jest za to odpowiedzialny oraz jakie wymogi musi spełniać projekt przestrzenny?

Urbanistyka, czyli projektowanie miasta

Urbanistyka zajmuję się planiści przestrzenni, którzy do wykonywania zawodu spełnić musieli szereg wymogów prawnych – urbanista należy bowiem do grupy zawodów regulowanych. Plan zagospodarowania przestrzeni miejskiej powinien zakładać racjonalne rozmieszczenie funkcji mieszkaniowej, wypoczynkowej, komunikacyjnej i produkcyjnej. Powinien też uwzględniać dodatkowe czynniki, a mianowicie ochronę wszelkich wartości architektonicznych (czyli np. wszelkiego rodzaju zabytkowych budynków) oraz krajobrazowych. Właściwe zagospodarowanie przestrzeni miejskiej nie powinno też mieć negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze. Urbanista jest więc zawodem, od którego wymaga się sporej odpowiedzialności i racjonalnych działań.

 

Author: dlaurbanisty.pl