Wywóz gruzu a aspekty prawne

Na każdej budowie trzeba zadbać o bezpieczeństwo – zarówno osób, jak i mienia. Nie mniej istotne są kwestie właściwej ochrony środowiska naturalnego. Problemy te krzyżują się przy wywozie gruzu z budowy – w końcu tego rodzaju efekty uboczne prac budowalnych mogą zagrażać zarówno osobom znajdującym się na terenie budowy, jak i dla środowiska. Co więc należy zrobić z gruzem budowlanym?

Jak legalnie wywieźć gruz z budowy?

W pierwszym rzędzie warto pamiętać o tym, że gruz nie może zostać wyrzucony do pojemników na śmieci komunalne, ani zostać przekazany osobom, które chcą za jego pomocą np. utwardzić swój grunt. Gruz budowlany w żadnym razie nie mieści się w zakresie definicji odpadów komunalnych, a tym samym każdy, kto chce w ten sposób się go pozbyć, naraża się na kary. Jak podkreśla wywóz gruzu Poznań niezgodne z prawem jest także reagowanie na ogłoszenia typu „przyjmę gruz”. Co więc należy z nim zrobić?

Najpierw trzeba odpowiednio zabezpieczyć gruz na samym terenie budowy. Musi być on składowany w specjalistycznych pojemnikach, wykonanych z odpowiednio wytrzymałego materiału. Dzięki temu możliwe jest przeciwdziałanie zagrożeniom dla zdrowia i życia czy mienia, jakie może powodować gruz. Kiedy takie pojemniki się zapełnią, gruz musi zostać wywieziony z budowy. Jednak w tym celu – aby całe przedsięwzięcie było zgodne z prawem – trzeba skorzystać z usług firmy zajmującej się wywozem gruzu. Następnie musi on zostać przekazany do odpowiedniego miejsca jego składowania i utylizacji.

Jak znaleźć firmę od wywozu gruzu?

Jasne więc jest, że wywóz odpadów budowlanych Poznań jest skomplikowanym przedsięwzięciem. Zawsze za tę operację odpowiada inwestor, na którym najczęściej spoczywa odpowiedzialność za to, co dzieje się na placu budowy. Za wszelkie nieprawidłowości może on ponieść naprawdę daleko idącą odpowiedzialność – zwłaszcza finansową – cywilną i administracyjną. W grę wchodzi także odpowiedzialność prawna. Aby uniknąć tych problemów, warto powierzyć gospodarkę odpadami budowlanymi specjalistom, a więc firmie zajmującej się wywozem gruzu z terenu inwestycji budowlanej. Jej zadaniem powinno być zarówno zabezpieczenie odpowiedniego kontenera na gruz na terenie budowy, jak i jego opróżnienie, czyli przewiezienie gruzu do odpowiedniego punktu zbierania takich odpadów.

Jednocześnie warto pamiętać o tym, że na rynku działają przedsiębiorcy jedynie podający się za specjalistów od wywozu gruzu z budowy. Faktycznie takie podmioty nie posiadają zasobów, które pozwalają im w pełni bezpiecznie i legalnie przeprowadzić ten proces. Dlatego przed wyborem takiej firmy warto dokładnie zapoznać się z jej możliwościami oraz zapleczem. Wywóz gruzu Poznań nie raz w swojej działalności spotykał się z sytuacjami, w których inwestorzy musieli na własną rękę prostować błędy popełnione przez przedsiębiorców niewykwalifikowanych w gospodarce odpadami budowlanymi. W takich sprawach tylko najwyższa jakość usług daje gwarancje bezpieczeństwa i zgodności z prawem wywozu odpadów z budowy.

Author: dlaurbanisty.pl