Zabezpieczenia do pomp – rodzaje i sposoby

Wypompowywanie wody, a także tłoczenie jej do punktów poboru to najważniejsze zadania, do jakich wykorzystuje się pompy, zarówno w użytku domowym, jak i przemysłowym. Aby jednak ich działanie charakteryzowało się dużym stopniem sprawności i bezawaryjności, muszą być właściwie zabezpieczone. W szczególności należy je chronić przed suchobiegiem i przeciążeniem, są to bowiem zjawiska, które mogłyby spowodować poważne uszkodzenia. Przeczytaj nasz artkuł, a poznasz sposoby i rodzaje zabezpieczenia pomp.

Dlaczego należy chronić pompy przed suchobiegiem i przeciążeniem?

Suchobieg jest to praca pompy na sucho. Zjawisko to może dotyczyć zarówno pomp głębinowych, jak i zanurzeniowych. Przyczyn takiego stanu rzeczy może być kilka – od zamontowania pompy zbyt blisko lustra wody, przez jego obniżenie, aż po wybór zbyt dużej wydajności urządzenia w stosunku do parametrów studni. Suchobieg jest bardzo niebezpieczny, ponieważ na ogół trudno się zorientować, że wystąpił i na reakcję może być za późno. Pompa, która pracuje na sucho, nie ma możliwości chłodzenia silnika, w wyniku czego może dojść do zatarcia elementów hydraulicznych, a nawet do poważnego uszkodzenia jednostki sterującej.

Równie niebezpiecznym zjawiskiem jest przeciążenie. O to, jakie mogą być jego przyczyny, zapytaliśmy przedstawiciela firmy Dambat.

Przyczyną przeciążenia jest najczęściej zainstalowanie pompy zbyt blisko dna. Może to spowodować zasysanie piachu i mułu, co z kolei prowadzi do szybszego zużycia części pompujących, a w konsekwencji do groźnego przegrzania silnika. Ważną kwestią, która pozwala zapobiec temu zjawisku jest także właściwy dobór urządzenia do instalacji, wyjaśnia nasz rozmówca.

Jak zamontować pompę, aby zapewnić jej ochronę?

Zarówno suchobieg, jak i przeciążenie są dla pomp bardzo niebezpieczne. Na szczęście istnieje kilka sposobów, które skutecznie chronią urządzenia. Jednym z najprostszych, a jednocześnie bardzo skutecznych jest prawidłowy montaż pompy. Najważniejszą kwestią jest tutaj wybór właściwej głębokości. Najniższy, dynamiczny poziom lustra wody (poziom lustra wody ustalony w czasie nieprzerwanego pompowania przy wolnym wypływie) powinien znajdować się minimum 2 m powyżej króćca tłocznego pompy. Jeżeli wydajność studni uniemożliwia taki montaż (studnia jest zbyt mało wydajna w stosunku do wydajności pompy), to można zamontować na rurociągu tłocznym zawór ograniczający stale przepływ lub też zamontować zabezpieczenie przed suchobiegiem, monitorujące poziom lustra wody i w razie niebezpieczeństwa wystąpienia pracy na sucho wyłączające dopływ prądu do agregatu.

Czujniki i nowoczesne urządzenia sterujące

Oprócz właściwego montażu pompy, warto także zadbać o wyposażenie jej w czujniki i nowoczesne urządzenia sterujące. Do najprostszych rozwiązań należy zastosowanie wyłączników ciśnieniowych oraz czujników poziomu wody. Pierwsze z nich mają za zadanie kontrolowanie pracy pompy i wyłączenie jej w momencie spadku ciśnienia. Drugie natomiast umieszczane są w studni, gdzie monitorują poziomu lustra wody. W momencie jego obniżenia do określonego poziomu, wyłączają pompę i włączają ją ponownie, kiedy woda wróci do właściwego pułapu głębokości.

Obok tych prostych rozwiązań znajdują się także nowocześniejsze metody na zabezpieczenie pomp. Pierwszą z nich jest zastosowanie nowoczesnych sterowników do pomp. Zabezpieczają one i kontrolują pracę pomp głębinowych, zatapialnych oraz powierzchniowych. Chronią je przed suchobiegiem, spadkiem napięcia i przeciążeniem. Równie chętnie stosowanym rozwiązaniem jest także falownik. Jego głównym zadaniem jest kompleksowe sterowanie pracą pomp. Do jego największych zalet należy także fakt, że gwarantuje stałe ciśnienie niezależnie od poboru wody. Z kolei eliminacja skoków ciśnienia to dłuższa żywotność pompy i instalacji wynikająca z braku tzw. uderzenia hydraulicznego. Pompa, w której zastosowano falownik doskonale chroniona jest przed przeciążeniem, niskim i wysokim napięciem, zanikiem i asymetrią fazy, a także przed suchobiegiem.

Istnieje wiele sposobów, które pomagają chronić pompy głębinowe i zatapialne przed suchobiegiem i przeciążeniem. Z pewnością warto więc wybrać przynajmniej jeden z nich, aby zyskać pewność, że pompy będą pracowały bezawaryjnie przez wiele lat.

Author: dlaurbanisty.pl