Zabezpieczenie terenu budowy. Jak zabezpieczyć plac budowy?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, teren bodowy musi być odpowiednio zagospodarowany i zabezpieczony. Zabezpieczenie terenu budowy należy do obowiązków kierownika budowy, niemniej jednak wszystkie osoby biorące udział w danym procesie budowlanym powinny współpracować ze sobą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na każdym jego etapie.

zabezpieczenie terenu budowy. Właściwe przygotowanie planu budowy

Proces budowlany rozpoczyna się w momencie, w którym teren, na którym będzie się on odbywać zostanie odpowiednio zagospodarowany i przygotowany. Wszelkie urządzenia, maszyny i składy materiałów budowlanych powinny być rozmieszczone zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Odpowiada za to kierownik budowy. Należy też odpowiednio oznakować cały teren oraz uniemożliwić wejście na niego osobom do tego nieupoważnionym. W tym celu cały plac budowy zostaje zwykle ogrodzony. Ogrodzenie może być tylko czasowe, lub też trwałe. Przed ukończeniem budowy warto zabezpieczyć teren za pomocą tymczasowego ogrodzenia, ponieważ może to znacznie ułatwić pracę, do której wymagane jest na przykład korzystanie z dużych maszyn. Ogrodzenie powinno mieć co najmniej 1, 5m wysokości. Materiały powinny nie być składowane bliżej niż na odległość 0, 75m. W przypadku braku możliwości wybudowania takiego zabezpieczenia, niezbędny jest stały nadzór.

 

Author: dlaurbanisty.pl