Restrykcyjna i ekspansywna polityka fiskalna, budżetowa Państwa. Co to jest polityka fiskalna państwa?
gru13

Restrykcyjna i ekspansywna polityka fiskalna, budżetowa Państwa. Co to jest polityka fiskalna państwa?

Jedną z głównych części polityki gospodarczej każdego kraju jest polityka fiskalna państwa. Jest to ogół działań państwa polegających na wykorzystaniu szeregu instrumentów fiskalnych wpływających na budżet każdego państwa w celu osiągnięcia określonych celów fiskalnych oraz pozafiskalnych. restrykcyjna polityka budżetowa Do instrumentów polityki fiskalnej zalicza dwie podstawowe grupy tych instrumentów. Jedną z nich stanowią...

Read More