Zawód urbanista zarobki. Urbanista – człowiek od przestrzeni miejskiej

Urbanista, czy inaczej planista miejski jest człowiekiem, którego zadanie polega na zaprojektowaniu przestrzeni miejskiej, dzielnicowej czy osiedlowej w taki sposób, aby wszystkie elementy, jakie się na nią składają spójnie ze sobą współgrały. Tyczy się to zarówno funkcji mieszkaniowej, przemysłowej, wypoczynkowej, jak i komunikacyjnej. Dobrze zaprojektowana przestrzeń powinna też wziąć pod uwagę walory architektoniczne i krajobrazowe. W rezultacie tych działań zaspokojone powinny być wszelkie potrzeby osób, które konkretną przestrzeń zamieszkują. Aby osiągnąć te cele urbanista powinien być bardzo elastyczny i posiadać wszechstronną wiedzę oraz doskonałe umiejętności interpersonalne i mediacyjne – często będzie bowiem musiał pogodzić sprzeczne interesy różnych grup społecznych i osiągnąć kompromis, na który wszyscy wyrażą zgodę. Urbanistyka jest zajęciem ciekawym, ale bardzo odpowiedzialnym.

zawód urbanista zarobki

Zastanawiasz się, na jakie zarobki liczyć można wykonując zawód urbanista? Mediana w Polsce wynosi około 3500zł brutto. Oczywiście wynagrodzenie konkretnego planisty uzależnione jest od wielu indywidualnych czynników.

 

Author: dlaurbanisty.pl