Jakie elementy zawiera projekt domu?

Projekt budowlany to nie tylko szkic rozkładu pomieszczeń w budynku, ale również zbiór niezbędnych dokumentów. Aby został uznany za ważny, musi być wykonany przez uprawnionego architekta, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Jakie elementy zawiera projekt domu? Wyjaśniamy.

Czym jest projekt budowlany?

W powszechnym rozumieniu projekt domu jednorodzinnego to szkic prezentujący rozkład pomieszczeń w obiekcie, wraz z ich opisem oraz powierzchnią. Zgodnie z ustawą Prawo budowlane musi jednak zawierać znacznie więcej informacji. To zatem dokument, który składa się z wielu planów i szkiców przedstawiających kompleksowo plan inwestycji budowlanej. Musi być przygotowany w trzech kopiach na papierze w formacie A4 i ujęty w twardej oprawie. Prawidłowo wykonany szkic jest niezbędny do uzyskania pozwolenia na rozpoczęcie budowy.

Co zawiera projekt domu jednorodzinnego?

Zgodnie z ustawą projekty domu muszą składać się z trzech części: technicznej, architektoniczno-budowlanej oraz zagospodarowania terenu bądź działki. Każda część powinna zostać starannie wykonana według określonych prawnie wytycznych.

W części architektoniczno-budowlanej powinny się zatem znaleźć rzuty wszystkich kondygnacji, fundamentów, dachu i więźby dachowej, a także przekroje. Niezbędne są rysunki wszystkich elewacji oraz informacje dotyczące przebiegu instalacji. Projekt domu jednorodzinnego w części architektoniczno-budowlanej obejmuje ponadto szczegółową charakterystykę rozwiązań materiałowych, konstrukcyjnych i instalacyjnych. Ważny jest również plan BIOZ, czyli informacja na temat warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na placu budowy.

Część dotycząca zagospodarowania działki jest sporządzana na mapie do celów projektowych bądź mapie katastralnej, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania terenu. W formie rysunkowej przedstawia m.in. wymiary całkowite działki, usytuowanie na niej nieruchomości, dojazd i dojście do budynku, odległość domu od granic działki oraz rozmieszczenie poszczególnych obiektów znajdujących się w granicach danego obszaru. Architekt musi wyrysować również przyłącza wodne, energetyczne, kanalizacyjne, gazowe i telekomunikacyjne.

Projekty domu w części technicznej zawierają z kolei szczegółowe informacje na temat rozwiązań konstrukcyjnych wraz z wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. Niezbędne są też opracowania techniczne, w tym instalacyjne.

Kosztorys budowy domu

Kupując projekt domu w sprawdzonej pracowni architektonicznej, takiej jak Biuro Projektowe Lipińscy Domy, masz pewność, że otrzymasz wszystko to, co jest konieczne do legalnego i bezpiecznego rozpoczęcia budowy nieruchomości.

Do projektu możesz także zamówić usługę wykonania kosztorysu ślepego (przedmiar bez cen) albo inwestorskiego, czyli uzupełnionego o aktualne szacunkowe koszty ogólnokrajowe. Kosztorys jest bardzo przydatny, gdy zbierasz oferty na wykonanie inwestycji od firm wykonawczych – szkic z kosztorysem jest o wiele łatwiej wycenić lokalnej ekipie budowlanej. Dokument ten pozwoli Ci też oszacować budżet. Jest ponadto często wymagany przez banki oceniające zdolność kredytową klienta.

Author: dlaurbanisty.pl